Spil-ki maakt veranderen natuurlijk

Continue verbeteren is continue veranderen. Continue veranderen in organisaties gaat steeds meer horen tot de normale bedrijfsvoering. Verandering van techniek, structuur en van de mens. Het is vooral het gedrag en de interactie tussen mensen die het succes van veranderingen bepalen. Succesvolle veranderingen vinden plaats in organisaties waar zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht basiscompetenties zijn en op eenvoudige en natuurlijke manier worden opgepakt. En daar waar veranderingen worden verbonden met het primaire proces: de activiteiten die direct tot resultaat voor de klant leiden. (Die laat je niet wachten!)

In succesvolle wendbare organisaties verstaan mensen de kunst van de blijvende verwondering over de werkwijze in relatie tot het bestaansrecht. Waarvoor doen we het? Wat is de bedoeling? Voor wie en en wat draagt het bij? Ze zijn wendbaar, als de koers afwijkt van de bestemming. De relatie is er net zo belangrijk als de communicatie! Nakomen van afspraken, leren van elkaar en durven staan voor wat je zegt zijn in het contact essentieel.